51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

گروه صنعتی سپاهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3130
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3150
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3120
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3290
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3355
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3290
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3355
لوله گاز خانگی "1 سپاهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3260

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4300
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4200
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد 2/23/18 5:55 PM
13
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد 2/23/18 5:55 PM
16
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3230
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد 2/23/18 5:55 PM
18
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد 2/23/18 5:55 PM
20
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد 2/23/18 5:55 PM
32
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200

تعاونی فولاد علویجه

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3110
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040

فولاد هیربد زرندیه

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3100
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030

شرکت کالوپ

نام کالا قيمت
لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000
لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
219.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000
لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
273.1
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3100
لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
323.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
355.6
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000
لوله آبرسانی "16 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
406.4
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "18 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
457
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "20 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
508
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "24 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
610
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "28 درز اسپیرال 6 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
711
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
762
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
813
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260
لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ 2/23/18 5:55 PM
914
حالت:
درز اسپیرال
کارخانه
3260

شرکت پروفیل پایا اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پایا اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله گالوانیز " 1 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4420
لوله گالوانیز " 1/4 1 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4420
لوله گالوانیز " 1/2 1 پروفیل فولادی اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4500

شرکت لوله و قوطی اصفهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.5 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 1.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3130
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2950
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.9 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله داربستی"1/2 1 ضخامت 2.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2960
لوله صنعتی "1 ضخامت 3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله صنعتی "1 ضخامت 2 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله صنعتی "2 ضخامت 1.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3130
لوله صنعتی "2 ضخامت 2 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2950
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.8 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2960
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 اصفهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2940

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله گاز خانگی "1/2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله مانیس گاز "1/2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله گاز خانگی "3/4 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله مانیس گاز "3/4 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3245
لوله گاز خانگی "1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز "1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155
لوله گاز خانگی "1/4 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز " 1/4 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155
لوله گاز خانگی "1/2 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز " 1/2 1 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155
لوله گاز خانگی "2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3205
لوله مانیس گاز " 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3155
لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3430
لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3430
لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3410
لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3210
لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3210

شرکت نورد لوله و پروفیل صابری

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3150
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3150
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3080
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 گل نرده 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 یاران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 یاران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله گاز خانگی "1/2 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3280
لوله گاز خانگی "3/4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3280
لوله گاز خانگی "1 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز خانگی "1/4 1 نورد لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز خانگی "1/2 1 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز خانگی "2 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده " 1/2 نورد و یاران 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله سیاه تست شده " 3/4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله سیاه تست شده " 1 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده " 2 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده " 3 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده " 4 نورد و لوله یاران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250

گروه صنعتی تهران شرق

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030

لوله و پروفیل کیهان

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیهان 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3110
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3160
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله گاز خانگی "1/2 لوله و کیهان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "3/4 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "1 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز خانگی "2 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله سیاه تست شده "1 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "2 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "3 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله سیاه تست شده "4 لوله و پروفیل کیهان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه " 1/2 ضخامت 2 سمنان 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه " 3/4 ضخامت 2 سمنان 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4330
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سمنان 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
4285
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سمنان 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سمنان 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3760
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 سمنان 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "5 ضخامت 4 سمنان 2/23/18 5:55 PM
141.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3795
لوله گالوانیزه "6 ضخامت 5 سمنان 2/23/18 5:55 PM
168.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3905

شرکت کیان پرشیا

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3075
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3025
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3075
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3075
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3025

شرکت تولیدی صنعتی کچو

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله گاز خانگی "1/2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز مانیس گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3320
لوله گاز خانگی "3/4 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله گاز مانیس گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3320
لوله گاز خانگی "1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز مانیس گاز "1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله گاز خانگی "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز مانیس گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
42.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300
لوله گاز خانگی "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3220
لوله گاز مانیس گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3300

جهان پروفیل پارس

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
21.2
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
26.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
33.7
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
60.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050

شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد

نام کالا قيمت
لوله داربستی "1/2 1 ضخامت 2 آریا افق پاسارگاد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
2850

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد پروفیل مشهد 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3095

شرکت لوله و پروفیل امید البرز

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 امید البرز 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3060
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 امید البرز 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3030

شركت صدرا پروفيل تهران

نام کالا قيمت
لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
76
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3040
لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3140
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
88.9
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3050
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران 2/23/18 5:55 PM
114.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070

شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3070
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل مبتکران صبا 2/23/18 5:55 PM
48.3
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3000

لوله

قیمت لوله

کلاف ساده

لوله

لوله
شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶