51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۰:۰۰
1250
حالت:
3000
کارخانه
4850
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
9016
کارخانه
4880
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
2004
کارخانه
4850
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
1028
کارخانه
4850
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
8004
کارخانه
4850
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۱:۵۳:۰۰
1250
حالت:
5017
کارخانه
4850

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
5230
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4930
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4850
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4800
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4750
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
4690

گروه صنعتی فولاد بهمن

نام کالا قيمت
ورق رنگی سبز روشن 0.5 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
6029
کارخانه
4400
ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
6024
کارخانه
4400
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
9016
کارخانه
4400
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
9016
کارخانه
4400
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
1250
حالت:
5015
کارخانه
4400

ورق رنگی

قیمت ورق رنگی

کلاف ساده

ورق رنگی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37