51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

فولاد مبارکه اصفهان

نام کالا قيمت
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۵:۰۰
1250
حالت:
3000
کارخانه
8250
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
9016
کارخانه
8250
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
2004
کارخانه
8250
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
1028
کارخانه
8250
ورق رنگی قهوه ای روشن 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
8004
کارخانه
8250
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
5017
کارخانه
8250

صنایع هفت الماس

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
8290
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
7740
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
7630
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
7470
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
7200
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1000
حالت:
ST37
کارخانه
7030

گروه صنعتی فولاد بهمن

نام کالا قيمت
ورق رنگی سبز روشن 0.5 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
6029
کارخانه
4400
ورق رنگی سبز 0.5 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
6024
کارخانه
4400
ورق رنگی سفید یخچالی 0.6 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
9016
کارخانه
4400
ورق رنگی سفید یخچالی 0.7 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
9016
کارخانه
4400
ورق رنگی آبی نیسانی 0.7 رول 1250 فولاد بهمن ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
1250
حالت:
5015
کارخانه
4400

ورق رنگی

قیمت ورق رنگی

کلاف ساده

ورق رنگی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37