51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3010
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3060
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3010
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3060
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
3010
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
12
حالت:
A3
کارخانه
3060
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
14
حالت:
A3
کارخانه
3060
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
16
حالت:
A3
کارخانه
3060

فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3420
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3420

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3010
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
3010
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
3010
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۶-۱۱-۱۰ ۰۷:۴۳:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2380

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
3020
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
3020
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2940
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2940

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
4160
کلاف 8 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
4160
کلاف 10 آجدار A2 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
4160
کلاف 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
4160

شرکت شیراز پولاد نورد

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A2
کارخانه
1690
کلاف 10 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
کلاف 12 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
12
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 14 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
14
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 16 آجدار A2 نورد شیراز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
16
حالت:
A2
کارخانه
2670

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A3
کارخانه
2430
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A3
کارخانه
2430

کلاف آجدار

قیمت کلاف آجدار

کلاف ساده

کلاف آجدار

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37