51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2440
کلاف 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2480
کلاف 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2440
کلاف 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2480
کلاف 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2440
کلاف 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A3
کارخانه
2480
کلاف 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A3
کارخانه
2480
کلاف 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A3
کارخانه
2480

فولاد الیگودرز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2600
کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2600

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2580
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2580
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2580
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان 1/30/18 7:43 AM
10
حالت:
A3
کارخانه
2380

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2860
کلاف 8 آجدار A3 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2860
کلاف 10 آجدار A2 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2860
کلاف 10 آجدار A3 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2860

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
2690
کلاف 8 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2690
کلاف 10 آجدار A2 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2690
کلاف 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2690

شرکت شیراز پولاد نورد

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A2
کارخانه
1690
کلاف 10 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A2
کارخانه
2430
کلاف 12 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 14 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A2
کارخانه
2670
کلاف 16 آجدار A2 نورد شیراز 2/23/18 5:54 PM
16
حالت:
A2
کارخانه
2670

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
کلاف 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A3
کارخانه
2430
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A3
کارخانه
2430

کلاف آجدار

قیمت کلاف آجدار

کلاف ساده

کلاف آجدار

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37