51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۳۱-۰۶-۱۳۹۷

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۵:۰۰
5.5
حالت:
1006
کارخانه
5400
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
5400
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
1006
کارخانه
5400

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۵:۰۰
5.5
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
11
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
12
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
12.5
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
13
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
14
حالت:
A1
کارخانه
3260
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
16.5
حالت:
A1
کارخانه
3260

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
3950
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
RST34
کارخانه
3950
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
RST34
کارخانه
3950
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
12.5
حالت:
1006
کارخانه
3950

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
5250
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
USD7
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
S2
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
5250

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2380

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 صنعتی RST34 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
4120
کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
4120
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
A1
کارخانه
4120
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
A1
کارخانه
4120

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
3810
کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
3810

صنایع فولاد سازان امیر آباد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
8
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
10
حالت:
1008
کارخانه
2690

شرکت نورد فولاد کاران افق

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
5.5
حالت:
RST34
کارخانه
5500
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
5.5
حالت:
1006
کارخانه
5500
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
5500
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
6.5
حالت:
1006
کارخانه
5500

کلاف ساده

قیمت کلاف ساده

کلاف ساده

کلاف ساده

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37