51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

ذوب آهن اصفهان

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
5.5
حالت:
1006
کارخانه
2480
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
2480
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
1006
کارخانه
2480

مجتمع فولاد کویر

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
5.5
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
6
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
11
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
12.5
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
13
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
14
حالت:
A1
کارخانه
2580
کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان 2/23/18 5:54 PM
16.5
حالت:
A1
کارخانه
2580

نورد فولاد یزد _ احرامیان

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
2950
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
RST34
کارخانه
2850
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
RST34
کارخانه
2850
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان 2/23/18 5:54 PM
12.5
حالت:
1006
کارخانه
2850

فولاد نطنز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
2860
کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
USD7
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
S2
کارخانه
2400
کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2860

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2380

نورد کوثر اهواز

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 صنعتی RST34 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
2680
کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
2680
کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
A1
کارخانه
2680
کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
A1
کارخانه
2680

نورد فولاد گلستان

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
2685
کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2685

صنایع فولاد سازان امیر آباد

نام کالا قيمت
کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
8
حالت:
1008
کارخانه
2690
کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد 2/23/18 5:54 PM
10
حالت:
1008
کارخانه
2690

شرکت نورد فولاد کاران افق

نام کالا قيمت
کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
5.5
حالت:
RST34
کارخانه
3005
کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
5.5
حالت:
1006
کارخانه
3005
کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
RST34
کارخانه
3005
کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر 2/23/18 5:54 PM
6.5
حالت:
1006
کارخانه
3005

کلاف ساده

قیمت کلاف ساده

کلاف ساده

کلاف ساده

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37