51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۰۰:۴۹:۰۰
180
حالت:
z
کارخانه
4750
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
180
حالت:
z
کارخانه
4680
پروفیل آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2.5*C_180 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4750
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۲۰ ۱۷:۴۶:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3120
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
180
حالت:
z
کارخانه
4950
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200
حالت:
z
کارخانه
4700
پروفیل 3*C_200 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4700
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200
حالت:
z
کارخانه
0
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200
حالت:
z
کارخانه
4770
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
220
حالت:
z
کارخانه
4700
پروفیل 3*C_220 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
220
حالت:
ساختمانی
کارخانه
4700
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
220
حالت:
z
کارخانه
0
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
220
حالت:
z
کارخانه
4770

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2*Z_180 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل زد 2*Z_200 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
200
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0
پروفیل زد 2*Z_220 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۲۱:۱۹:۰۰
220
حالت:
ساختمانی
کارخانه
0

پروفیل مقاطع باز

قیمت پروفیل مقاطع باز

کلاف ساده

پروفیل مقاطع باز

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37