51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

شرکت پروفیل آسیا

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۱:۰۰
180
حالت:
z
کارخانه
3060
پروفیل زد 3*Z_180 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180
حالت:
z
کارخانه
3000
پروفیل آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3160
پروفیل 2.5*C_180 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3060
پروفیل آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3120
پروفیل زد 2*Z_180 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180
حالت:
z
کارخانه
3150
پروفیل زد 3*Z_200 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200
حالت:
z
کارخانه
3020
پروفیل 3*C_200 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3020
پروفیل زد 2*Z_200 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200
حالت:
z
کارخانه
3150
پروفیل زد 2.5*Z_200 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200
حالت:
z
کارخانه
3080
پروفیل زد 3*Z_220 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
220
حالت:
z
کارخانه
3020
پروفیل 3*C_220 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
220
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3020
پروفیل زد 2*Z_220 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
220
حالت:
z
کارخانه
3150
پروفیل زد 2.5*Z_220 آسیا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
220
حالت:
z
کارخانه
3080

شرکت فولاد پروفیل مشهد

نام کالا قيمت
پروفیل زد 2*Z_180 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
180
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل زد 2*Z_200 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
200
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220
پروفیل زد 2*Z_220 پانچ شده فولاد پروفیل مشهد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۱:۰۰
220
حالت:
ساختمانی
کارخانه
3220

پروفیل مقاطع باز

قیمت پروفیل مقاطع باز

کلاف ساده

پروفیل مقاطع باز

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37