51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۸:۵۵:۰۰
13
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
16
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3230
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
18
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
32
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
13
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5530
لوله مبلی 16 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۴ ۱۴:۵۶:۰۰
16
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5475
لوله مبلی 18 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
18
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5420
لوله مبلی 20 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
20
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5420
لوله مبلی 25 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
25
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5420
لوله مبلی 28 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۵-۱۷ ۰۴:۲۵:۰۰
28
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
5420

لوله مبلی

قیمت لوله مبلی

کلاف ساده

لوله مبلی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37