51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۲۳:۲۰:۰۰
13
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3250
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3230
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
32
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3200

شرکت لوله و پروفیل سپنتا

نام کالا قيمت
لوله مبلی 13 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
13
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3830
لوله مبلی 16 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
16
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3815
لوله مبلی 18 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
18
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3765
لوله مبلی 20 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
20
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3765
لوله مبلی 25 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
25
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3765
لوله مبلی 28 ضخامت 1 سپنتا ۱۳۹۷-۰۳-۰۶ ۱۸:۵۰:۰۰
28
حالت:
درز مستقیم
کارخانه
3765

لوله مبلی

قیمت لوله مبلی

کلاف ساده

لوله مبلی

پنج شنبه, 25 آذر 1395 13:37