51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
5050 ( 0 تومان )توليد کننده: گروه صنعتی سپاهان
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 3060
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 3120
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 3120
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 3100
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 3505
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 3505
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 3505
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 3505
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 3505
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 3505
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 3505
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 3500
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 3500
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 3500
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 3500
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 3500
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 3500
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 3500
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 3780
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 3780
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 3780
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 3780
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 3780
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 3780
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 3780
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 6170
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 6170
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 6280
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 6280
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 6280
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 6280
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 6280
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 5020
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 5020
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 5050