51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
4800 ( 0 تومان )  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2810
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2830
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ 2910
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2890
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2890
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2890
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2890
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2890
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2890
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2800
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2800
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2810
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2810
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2810
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2810
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 2810
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 2810
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 2810
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 2810
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 3050
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 3020
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 3020
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 3000
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 3030
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 3030
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 3030
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 3050
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 3050
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 3020
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 3020
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 2950
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 2930
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 2930
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 2980
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 3550
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 3550
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 3550
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 3550
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 3550
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 3530
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4730
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 4780
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 4780
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 4780
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 4780
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 4780
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 0
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 0
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 4800
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 4800
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 4800