51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
3400 ( 0 تومان )توليد کننده: ذوب آهن اصفهان
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 0
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ 2100
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2100
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2580
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2580
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2550
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2550
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2530
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 2640
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 2560
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 2560
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 2560
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 2560
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 2560
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 2560
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 2560
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 2560
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 2650
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 3310
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 3310
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 4800
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 4500
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4600
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 4900
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 4900
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 4360
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 4360
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 4360
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4360
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4360
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 4360
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 4360
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 3400