51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
4420 ( 0 تومان )توليد کننده: ذوب آهن اصفهان
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 0
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ 2100
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2100
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2560
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2560
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2530
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2530
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2530
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 2640
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 2640
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 2640
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 2640
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 2640
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 2640
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 2640
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 2640
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 2640
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 2640
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 2650
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 2650
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 2650
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 3310
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 3310
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 4800
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 4500
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4600
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 4900
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 4900
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 4420
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 4420
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 4420
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4420
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4420
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 4420
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 4420
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 4420