51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
4900 ( 0 تومان )توليد کننده: ذوب آهن اصفهان
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 0
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2100
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ 2100
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2100
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2410
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2540
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2540
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2510
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2510
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2510
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 2660
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 2660
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 2660
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 2660
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 2660
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 2660
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 2660
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 2660
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 2660
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 2660
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 2680
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 2680
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 2680
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 2680
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 2680
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 2680
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 2680
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 2680
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 2680
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 2680
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 3310
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 3310
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 4800
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 4500
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4600
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 4900
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 4900
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 4900
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 4900
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 4900
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4900
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4900
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 4900
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 4900
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 4900