51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
3900 ( 0 تومان )توليد کننده: فولاد ناب تبریز
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 0
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2390
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2390
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2420
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2390
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2550
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2550
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ 2540
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2540
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2540
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2540
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2580
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2600
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2620
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2620
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2620
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2570
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2570
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2600
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 2600
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 2650
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 2650
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 2650
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 2820
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 2750
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 2680
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 2710
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 2720
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 2720
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 2720
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 2720
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 2900
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 2900
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 2800
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 2800
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 2840
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 2840
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 2860
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 2860
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 3030
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 4200
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 4200
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 4980
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 5400
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 5400
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 4790
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4700
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 4600
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 4600
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 4650
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 4650
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 4650
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4060
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4060
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 3900
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 3900
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 3900