51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
3400 ( 0 تومان )توليد کننده: ذوب آهن اصفهان
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 0
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 0
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2600
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2600
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2600
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2600
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2600
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2600
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ 2600
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2600
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2600
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2600
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2600
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2670
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2670
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2670
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2670
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2670
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2670
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2670
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2400
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2400
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2400
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2400
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2400
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2400
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2400
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 2400
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 2400
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 2800
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 2800
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 2800
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 2800
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 2800
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 2800
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 2800
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 2800
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 2700
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 2700
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 2700
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 2700
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 2700
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 2700
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 2700
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 2700
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 2700
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 2700
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 2700
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 3800
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 3800
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 3800
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 4900
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4700
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 4500
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 4500
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 4500
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 4500
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 4500
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4500
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4500
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 4500
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 3650
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 3400