51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
4370 ( 0 تومان )توليد کننده: ذوب آهن اصفهان
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 2780
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 2790
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 2800
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 2790
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2790
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2790
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2790
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2850
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2850
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2860
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2840
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2840
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 2910
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 2910
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 2945
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 2945
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 2945
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 3000
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 2950
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 2970
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 2960
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 2960
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 2960
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 2930
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 2930
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 3050
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 3050
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 3060
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ 3140
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 3140
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 3140
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 3040
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 3040
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 3130
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 3900
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 3900
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 4620
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 4700
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 4700
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 4520
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4300
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 4150
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 4150
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 4150
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 4400
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 4330
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 3890
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 3890
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 4320
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 4420
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 4370