51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ۱۳۹۷-۱۱-۰۵
کلاف ساده و صنعتی ذوب آهن اصفهان در صنایع ساختمانی و صنعتی جهت تولید مفتول کاربرد دارد و در صنعت با ن ام Cold Roll Steel Bar و در بازار با نام های کلاف کششی و کلاف ساده شناخته می ...ادامه مطلب
4950 ( 0 تومان )توليد کننده: ذوب آهن اصفهان
  • مشخصات فنی
  • توضیحات محصول
  • تاریخچه قیمت
تاریخ قیمت در پایان روز
۱۳۹۶-۱۱-۱۳ 2880
۱۳۹۶-۱۱-۱۷ 2890
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ 2890
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ 2890
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ 2890
۱۳۹۶-۱۱-۲۳ 2890
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2890
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ 2950
۱۳۹۶-۱۱-۲۷ 2950
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۰۴ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۰۹ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۱۲ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۱۳ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۱۷ 2960
۱۳۹۶-۱۲-۱۹ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۲۰ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ 2940
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ 2940
۱۳۹۷-۰۱-۱۵ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۱۷ 3100
۱۳۹۷-۰۱-۱۸ 3045
۱۳۹۷-۰۱-۱۹ 3045
۱۳۹۷-۰۱-۲۰ 3045
۱۳۹۷-۰۱-۲۵ 3110
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ 3050
۱۳۹۷-۰۱-۲۹ 3070
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ 3060
۱۳۹۷-۰۲-۰۴ 3060
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ 3060
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ 3030
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ 3030
۱۳۹۷-۰۲-۱۷ 3170
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ 3170
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ 3150
۱۳۹۷-۰۳-۰۶ 3150
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ 3150
۱۳۹۷-۰۳-۱۱ 3150
۱۳۹۷-۰۳-۱۲ 3150
۱۳۹۷-۰۳-۲۰ 3230
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ 4000
۱۳۹۷-۰۵-۰۶ 4000
۱۳۹۷-۰۵-۰۸ 4720
۱۳۹۷-۰۵-۱۰ 5200
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ 5200
۱۳۹۷-۰۵-۱۴ 4950
۱۳۹۷-۰۵-۱۷ 4800
۱۳۹۷-۰۸-۱۰ 5250
۱۳۹۷-۰۸-۱۱ 5250
۱۳۹۷-۰۸-۲۲ 5220
۱۳۹۷-۰۹-۰۴ 5200
۱۳۹۷-۰۹-۰۶ 5230
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4820
۱۳۹۷-۰۹-۱۵ 4820
۱۳۹۷-۱۰-۱۶ 4820
۱۳۹۷-۱۰-۱۹ 4970
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ 4950