51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

فولاد امیرکبیر کاشان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1250

ST22

کارخانه

7000 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

7000 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1250

ST22

کارخانه

6850 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

6850 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1250

ST22

کارخانه

6750 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

6750 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1250

ST22

کارخانه

6750 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

6750 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1250

ST22

کارخانه

6700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

6700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1250

ST22

کارخانه

6700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

6700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

6700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1250

ST22

کارخانه

6700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

6750 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت