51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

گروه صنعتی سپاهان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

48.3

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

48.3

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

48.3

درز مستقیم

کارخانه

4980 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

21.2

درز مستقیم

کارخانه

5000 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

26.7

درز مستقیم

کارخانه

5080 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

33.7

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

42.2

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

48.3

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

60.3

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

76

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

88.9

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

114.3

درز مستقیم

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

141.3

درز مستقیم

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

168.3

درز مستقیم

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

219.1

درز مستقیم

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1/2 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

21.2

درز مستقیم

کارخانه

5710 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "1/2 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

21.2

درز مستقیم

کارخانه

5840 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "3/4 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

26.7

درز مستقیم

کارخانه

5710 تومان ( 0 تومان )
لوله مانیس گاز "3/4 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

26.7

درز مستقیم

کارخانه

5840 تومان ( 0 تومان )
لوله گاز خانگی "1 سپاهان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

33.7

درز مستقیم

کارخانه

5660 تومان ( 0 تومان )

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت