51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

مجتمع فولاد خراسان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

10

A3

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

12

A3

کارخانه

3680 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

14

A3

کارخانه

3570 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

16

A3

کارخانه

3570 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

18

A3

کارخانه

3570 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

20

A3

کارخانه

3570 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

22

A3

کارخانه

3570 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

25

A3

کارخانه

3570 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

28

A3

کارخانه

3570 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

32

A3

کارخانه

3680 تومان ( 0 تومان )

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت