51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

مجتمع فولاد کویر
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

8

A3

کارخانه

2940 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

10

A3

کارخانه

2940 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

12

A3

کارخانه

2910 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

14

A3

کارخانه

2880 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

16

A3

کارخانه

2880 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

18

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

20

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

22

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

25

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

28

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

32

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

36

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

40

A3

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

12

A1

کارخانه

3140 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

14

A1

کارخانه

3140 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

16

A1

کارخانه

3140 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

18

A1

کارخانه

3140 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

20

A1

کارخانه

3140 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

22

A1

کارخانه

3140 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

25

A1

کارخانه

3140 تومان ( 0 تومان )

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت