51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

فولاد مبارکه اصفهان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST37

انبار اصفهان

2950 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/24/18 11:53 AM

1250

ST37

انبار اصفهان

2950 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

ST37

انبار اصفهان

2950 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

انبار اصفهان

2900 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

کارخانه

2940 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

کارخانه

2880 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

6000*1500

ST37

انبار اصفهان

2870 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

کارخانه

2840 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

6000*1500

ST37

انبار اصفهان

2880 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

انبار اصفهان

2840 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

6000*1500

ST37

انبار اصفهان

2880 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

6000*1500

ST37

انبار اصفهان

2870 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1500

ST37

انبار اصفهان

2860 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

6000*1500

ST37

انبار اصفهان

2880 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

3000

کارخانه

4850 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی سفید یخچالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

9016

کارخانه

4880 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

2004

کارخانه

4850 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی پرتقالی 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1250

1028

کارخانه

4850 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت