51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

مجتمع فولاد گیلان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1250

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1250

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

6000*1000

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان بروزرسانی: 8/8/18, 4:25 AM

6000*1250

ST37

کارخانه

3100 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت