51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

تعاونی فولاد علویجه
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت
پروفیل 2*10*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

20*10

سبک

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

20*20

سبک

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

30*20

سبک

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2.5*20*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

30*20

سنگین

کارخانه

4850 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*30*30 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

30*30

سبک

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*20*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

40*20

سبک

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل 2*40*40 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

40*40

سبک

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

فابریک

ساختمانی

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

فابریک

ساختمانی

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

فابریک

ساختمانی

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

فابریک

ساختمانی

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )

لوله

نام کالا قيمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

48.3

درز مستقیم

کارخانه

5040 تومان ( 0 تومان )
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 فولاد علویجه بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

48.3

درز مستقیم

کارخانه

4850 تومان ( 0 تومان )

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت