51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز چهارشنبه ۰۲-۰۸-۱۳۹۷

صنایع هفت الماس
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

8290 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

7740 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

7630 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

7470 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

7200 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST37

کارخانه

7030 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5330 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5260 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5140 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5100 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5070 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5050 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5100 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5650 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 8/8/18 4:25 AM

1000

ST22

کارخانه

5850 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت