51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

صنایع هفت الماس
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

1000

ST37

کارخانه

4580 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

1000

ST37

کارخانه

4410 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

1000

ST37

کارخانه

4330 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

1000

ST37

کارخانه

4280 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

1000

ST37

کارخانه

4250 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

1000

ST37

کارخانه

4220 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

4190 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

4090 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

3980 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

3940 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

3930 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

3900 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

3890 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

3970 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 2/23/18 5:55 PM

1000

ST22

کارخانه

3940 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت