51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

صنایع هفت الماس
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST37

کارخانه

5230 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST37

کارخانه

4930 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST37

کارخانه

4850 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST37

کارخانه

4800 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST37

کارخانه

4750 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST37

کارخانه

4690 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

4000 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/24/18 11:53 AM

1000

ST22

کارخانه

3930 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3830 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3700 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3800 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3740 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3860 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3930 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

1000

ST22

کارخانه

3990 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت