51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

صنایع هفت الماس
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST37

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST37

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST37

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.8 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST37

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST37

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
ورق رنگی آبی 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST37

کارخانه

0 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

7610 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

7160 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6950 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6820 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6830 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6770 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6860 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

6930 تومان ( 0 تومان )
ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

1000

ST22

کارخانه

7520 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت