51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

فولاد کاویان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت
ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1250

ST37

کارخانه

2510 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1500

ST37

کارخانه

2740 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1250

ST37

کارخانه

2530 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1250

ST37

کارخانه

2530 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1500

ST37

کارخانه

2740 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1500

ST37

کارخانه

2740 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1250

ST37

کارخانه

2460 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1250

ST37

کارخانه

2480 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1500

ST37

کارخانه

2770 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1250

ST37

کارخانه

2590 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1500

ST37

کارخانه

2770 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1250

ST37

کارخانه

2610 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1500

ST37

کارخانه

2770 تومان ( 0 تومان )
ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6000*1500

ST37

کارخانه

2770 تومان ( 0 تومان )

تیرآهن

نام کالا قيمت