51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

نورد فولاد یزد _ احرامیان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

10

A3

کارخانه

4520 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

12

A3

کارخانه

3590 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

14

A3

کارخانه

3480 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

16

A3

کارخانه

3480 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

18

A3

کارخانه

3480 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

20

A3

کارخانه

3480 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

22

A3

کارخانه

3480 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

25

A3

کارخانه

3480 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

28

A3

کارخانه

3480 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

32

A3

کارخانه

3590 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

6.5

RST34

کارخانه

5500 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

8

RST34

کارخانه

3950 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

10

RST34

کارخانه

3950 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

12.5

1006

کارخانه

3950 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

8

A2

کارخانه

5350 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

10

A2

کارخانه

5350 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

10

A3

کارخانه

5550 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/30/18, 7:43 AM

10

A3

کارخانه

2380 تومان ( 0 تومان )

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

14

IPE

کارخانه

4500 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

16

IPE

کارخانه

4050 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

18

IPE

کارخانه

4600 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

20

IPE

کارخانه

4800 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

22

IPE

کارخانه

4700 تومان ( 0 تومان )