51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۰۷-۰۳-۱۳۹۷

نورد فولاد یزد _ احرامیان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت
میلگرد 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

10

A3

کارخانه

2730 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

12

A3

کارخانه

2680 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

14

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

16

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

18

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

20

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

22

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

25

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

28

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

32

A3

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6.5 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

6.5

RST34

کارخانه

3180 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

8

RST34

کارخانه

3180 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

10

RST34

کارخانه

3180 تومان ( 0 تومان )
کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

12.5

1006

کارخانه

2970 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

8

A2

کارخانه

3010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A2 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

10

A2

کارخانه

3010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:50 PM

10

A3

کارخانه

3010 تومان ( 0 تومان )
کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 1/30/18 7:43 AM

10

A3

کارخانه

2380 تومان ( 0 تومان )

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت
تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:51 PM

14

IPE

کارخانه

2960 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:51 PM

16

IPE

کارخانه

2850 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:51 PM

18

IPE

کارخانه

2950 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:51 PM

20

IPE

کارخانه

2950 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان بروزرسانی: 5/27/18 6:51 PM

22

IPE

کارخانه

2950 تومان ( 0 تومان )