51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز دوشنبه ۲۹-۱۱-۱۳۹۷

گروه صنعتی درپاد تبریز
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت
میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

8

A2

کارخانه

3800 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

10

A2

کارخانه

3780 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

12

A3

کارخانه

3780 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

14

A3

کارخانه

3740 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

16

A3

کارخانه

3740 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

18

A3

کارخانه

3740 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 1/25/19, 9:18 PM

20

A3

کارخانه

3740 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز بروزرسانی: 4/8/18, 8:48 AM

22

A3

کارخانه

2640 تومان ( 0 تومان )

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت
لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

21.2

درز مستقیم

کارخانه

4300 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

26.7

درز مستقیم

کارخانه

4300 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

33.7

درز مستقیم

کارخانه

4200 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

42.2

درز مستقیم

کارخانه

4200 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

48.3

درز مستقیم

کارخانه

4200 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

60.3

درز مستقیم

کارخانه

4200 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "1/2 2 ضخامت 3 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

76

درز مستقیم

کارخانه

4200 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "3 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

88.9

درز مستقیم

کارخانه

4200 تومان ( 0 تومان )
لوله گالوانیزه "4 ضخامت 4 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

114.3

درز مستقیم

کارخانه

4200 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 13 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

13

درز مستقیم

کارخانه

3250 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 16 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

16

درز مستقیم

کارخانه

3230 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 18 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

18

درز مستقیم

کارخانه

3200 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 20 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

20

درز مستقیم

کارخانه

3200 تومان ( 0 تومان )
لوله مبلی 32 ضخامت 0.7 درپاد بروزرسانی: 1/25/19, 9:19 PM

32

درز مستقیم

کارخانه

3200 تومان ( 0 تومان )

ناودانی

نام کالا قيمت

نبشی

نام کالا قيمت

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت