51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز شنبه ۰۵-۱۲-۱۳۹۶

ذوب آهن اصفهان
مدیر عامل:
تاریخ تاسیس:
محصولات:
نشانی کارخانه:

 

میلگرد

نام کالا قيمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

12

A3

کارخانه

2790 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

14

A3

کارخانه

2790 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

16

A3

کارخانه

2790 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

18

A3

کارخانه

2490 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

20

A3

کارخانه

2490 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

22

A3

کارخانه

2490 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

25

A3

کارخانه

2490 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

28

A3

کارخانه

2450 تومان ( 0 تومان )
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

32

A3

کارخانه

2450 تومان ( 0 تومان )
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

5.5

1006

کارخانه

2480 تومان ( 0 تومان )
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

6.5

1006

کارخانه

2480 تومان ( 0 تومان )
کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:54 PM

8

1006

کارخانه

2480 تومان ( 0 تومان )

پروفیل

نام کالا قيمت

لوله

نام کالا قيمت

ناودانی

نام کالا قيمت
ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

16

سبک

کارخانه

2600 تومان ( 0 تومان )

نبشی

نام کالا قيمت
نبشی 6*60*60 طول 6 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

60*60

---

کارخانه

2410 تومان ( 0 تومان )
نبشی 8*80*80 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

80*80

---

کارخانه

2410 تومان ( 0 تومان )
نبشی 10*100*100 طول 12 متری ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:58 PM

100*100

---

کارخانه

2410 تومان ( 0 تومان )

ورق

نام کالا قيمت

تیرآهن

نام کالا قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

12

IPE

کارخانه

3090 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

14

IPE

کارخانه

2940 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

16

IPE

کارخانه

2840 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

18

IPE

کارخانه

2840 تومان ( 0 تومان )
تيرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

20

IPE

کارخانه

3050 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

22

IPE

کارخانه

3050 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

24

IPE

کارخانه

3050 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

27

IPE

کارخانه

3050 تومان ( 0 تومان )
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 2/23/18 5:57 PM

30

IPE

کارخانه

3250 تومان ( 0 تومان )