51 45 08 88 021

97 37 08 88 021

  • اطلاع از آخرین تغیرات قیمت آهن آلات در کشور سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • روز یکشنبه قیمت آهن در مقاطعی همچون میلگرد و قوطی پروفیل تقریبا ثابت بود.

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
  • قیمت تیراهن و ورق آهن در برخی سایز ها و کارخانه ها افزایش اندکی داشته است

    سه شنبه ۲۴-۱۱-۱۳۹۶
امروز سه شنبه ۰۴-۰۴-۱۳۹۸

آخرین تغییرات قیمت میلگرد

ميلگرد 12 آجدار A3 فولاد کرمانشاهسیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه ) 2580
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابرکوهشرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 2360
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت پروفیل

پروفیل 2*10*20 فولاد علویجهتعاونی فولاد علویجه 5040
پروفیل 2*20*20 فولاد علویجهتعاونی فولاد علویجه 5040
پروفیل 2*20*30 فولاد علویجهتعاونی فولاد علویجه 5040
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت لوله

بیشتر

آخرین تغییرات قیمت ناودانی

بیشتر

آخرین تغییرات قیمت نبشی

بیشتر

آخرین تغییرات قیمت ورق

ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلانمجتمع فولاد گیلان 3100
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان 4950
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان 4800
بیشتر

آخرین تغییرات قیمت تیرآهن

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 0
تيرآهن 14 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 4950
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهان 4370
بیشتر